Sürdürülebilir bankacılık anlayışımız ile bu yıl da CDP Türkiye 2019 Çalıştayı'nın destekçisiyiz

İklim değişikliği sebebiyle aşırı hava olaylarının sıklığında ve şiddetinde yaşanan artış giderek büyüyen çevresel, toplumsal ve ekonomik problemlere sebep oluyor. İklim değişikliği ile mücadelede ve düşük karbon ekonomisine geçiş sürecinde özel sektörün oldukça önemli bir rolü bulunuyor. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketler için iklim değişikliği ile mücadelede farklı odak noktaları olsa da sera gazı emisyonlarının azaltılması ve bu konuda hedeflerin ve performansın şeffaf bir şekilde paylaşılması tüm oyuncular için ortak bir nokta olarak kabul edilebilir.

Karbon Saydamlık Projesi (Carbon Disclosure Project – CDP), halka açık şirketlerin bu konuda sorumluluklarını yerine getirmelerini teşvik etmek amacıyla iklim değişikliği, su, orman ve tedarik zinciri alanlarında strateji, risk yönetimi ve performanslarını paylaşabilecekleri küresel bir platform sunuyor. Harvard Business Review’ın en güçlü yeşil sivil toplum kuruluşu olarak seçtiği CDP, dünyanın en yaygın çevre raporlama sistemi olarak kabul görüyor. Günümüzde 7.000’in üzerinde şirketin gönüllü raporlama yaptığı platformda, kurumsal sera gazı emisyonları, iklim değişikliği stratejileri ve sürdürülebilir su kullanımı ile ilgili kamuoyuna açıklanıyor.

Garanti Bankası olarak sürdürülebilirlik uygulamalarının yaygınlaşmasına öncülük etmeyi sorumluluklarımız arasında görüyoruz. Bu çerçevede, gerek sürdürülebilirlik performansımızı şeffaf bir şekilde paylaşmak gerekse Türkiye’de iş dünyasının sürdürülebilirlik konusunda harekete geçirilmesi adına CDP’nin önemli bir rolü olduğuna inanıyoruz. CDP İklim Değişikliği programı kapsamında 2009 yılından beri, CDP Su Programı kapsamındaysa 2015 yılından bu yana düzenli olarak raporlama yapıyoruz. Aynı zamanda, önceki senelerde olduğu gibi bu yıl da en yüksek performans gösteren şirketlerin bulunduğu CDP Türkiye İklim Liderleri arasında yer aldık.

CDP’ye desteğimiz raporlama ile sınırlı kalmıyor. CDP Su Programı, Türkiye’de 2015 yılında bankamızın desteğiyle yürütülmeye başlandı. Aynı zamanda, CDP’nin yerel ofisi olan CDP Türkiye’nin ana destekçisiyiz.

CDP’ye devam eden desteğimiz çerçevesinde 17 Nisan’da Mövenpick Otel’de gerçekleşecek olan CDP Türkiye 2019 Eğitimi ve Çalıştayı’nın ana destekçisi olduk. Etkinlik, CDP Türkiye Projeler Yöneticisi Mirhan Koroğlu Göğüş’ün moderatörlüğünde CDP’ye giriş ve iklim değişikliği ve su konularında iş dünyasının etkilerinin konuşulacağı sabah oturumu ile başlayacak. Bu oturumda, CDP’nin kimliği, stratejisi, raporlamanın yararlarının yanı sıra yatırımcıların iklim değişikliği ve su ile ilgili bilgilere neden erişmek istedikleri gibi konuların üzerinde de durulacak. Ayrıca, vaka analizleri üzerinden iklim değişikliği ve su hakkında şirketlerin paylaşımları incelenecek. Oturum, CDP’nin anketlerinde düşük karbonlu ürünler, yenilenebilir enerji, karbon fiyatlandırması ve Bilim Temelli Hedefler (Science Based Targets) konularında nasıl dönüşler beklediği ile ilgili bölümle sona erecek. Etkinliğin ikinci oturumunda katılımcılara, CDP kapsamında yapılan derecelendirmenin önemi, İklim Değişikliği ve Su programlarının metodolojilerinde yapılan değişiklikler ve CDP’nin gelecek stratejisi üzerine bilgi verilecek.

Öğleden sonra gerçekleşecek olan ilk oturumda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İklim Değişikliği Birimi’nde Uzman olarak görev yapan Tuba Seyyah, iklim değişikliği üzerine politikalardan, karbon fiyatlandırması ve güncel mevzuat değişikliklerinden ve “Karbon Piyasalarına Hazırlık Ortaklığı Türkiye Programı” hakkında yakın zamanda gerçekleşen gelişmelerden bahsedecek. Sonraki oturumdaysa CDP’nin çözüm sağlayıcısı olarak akredite ettiği EcoAct’ten Kıdemli Danışman Alice Deda’nın Bilim Temelli Hedefler üzerine konuşması olacak. Etkinlik, soru-cevap bölümü ile son bulacak.

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as