Garanti Bankası’nda Sürdürülebilirliğe Dair Son Gelişmeler

2017

 • Bloomberg Finansal Hizmetler Cinsiyet Eşitliği Endeksi’ne Türkiye’den dahil edilen ilk ve tek şirket oldu.
 • FTSE4Good Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi’nde yer aldı.
 • Tüm çalışanlar için zorunlu Cinsiyet Eşitliği Eğitim Programı’nı hazırladı.
 • Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi (DJSI)’nin Gelişmekte Olan Piyasalar kategorisine bu yıl da seçildi.
 • 5.Sürdürülebilir Finans Forumu sponsorlarından birisi oldu.
 • Enerji ve altyapı sektörlerinden kurumsal müşterilerin en güncel konular hakkında bilgilendirildiği 3.Sürdürülebilirlik ve Risk Yönetimi Çalıştayı’nın ev sahipliğini üstlendi.
 • CPLC tarafından Washington D.C.’de gerçekleştirilen, CPLC Üst Düzey Toplantısı’na katıldı ve 2016-2017 Karbon Fiyatlandırması Liderlik Raporu’nda yer aldı.
 • 2016 Sürdürülebilirlik Raporumuzu yayınladı ve Sürdürülebilirlik Yönetimi, Paydaş Katılımı Prosesi ve Önceliklendirme Analizi, toplam enerji tüketimi, toplam su tüketimi, toplam sera gazı emisyonu, sera gazı yoğunluğu, sera gazı azaltımı, iş seyahatleri, yenilenebilir enerji yatırımlarında yenilenebilir enerji portföyü ve sera gazları azalımı, Çevresel Etki Değerlendirme prosedürü, 2016 yılındaki toplumsal yatırım tutarları ve toplumsal yatırımlar önceliklendirme analizi başlıklarında sınırlı güvence aldı.
 • 2017 CDP İklim Değişikliği ve 2017 CDP Su raporlarını yayınladı.
 • IFC ile Türkiye’de ilk kez konut ipoteğine dayalı, “Yeşil Mortgage” projelerini destekleyecek anlaşma imzaladı.
 • EBRD ile “Yeşil Mortgage” projelerini destekleyecek ipotek teminatlı menkul kıymet anlaşmasına imza attı.
 • Kadın Yöneticiler İnsiyatifi’nin, odak noktalarının belirlendiği ve görev dağılımının yapıldığı  4. toplantısını düzenledi.
 • Finansal İstikrar Kurulu’nun (FSB) iklim değişikliği bağlantılı finansal raporlama üzerine çalışması için kurduğu TCFD’yi Michael Bloomberg’in daveti üzerine desteklediğini açıkladı.
 • Karbon Fiyatlaması Liderlik Platformu’na (Carbon Pricing Leadership Coalitin) üye oldu.
 • BNY Mellon tarafından düzenlenen Making the Change etkinliğinde Cambridge Üniversitesi, Oxford Üniversitesi ve Londra Ekononmi Okulu’nun da kendi çalışmalarını paylaştığı panelde Önceliklendirme ve Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ÇSY) trendleri hakkında bir sunum yaptı.
 • Kurucu üyeleri arasında yer aldığımız Entegre Raporlama Türkiye Ağı’nın lansmanı Şubat 2017’de Borsa İstanbul’da düzenlenen bir Gong Töreni ile gerçekleşti.
 • Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmes Prensipleri (UN WEPs) tarafından hazırlanan Cinsiyet Eşitliği Analizi Aracı çalışmasına dahil olan pilot şirketlerden biri oldu ve Mart ayında New York’ta düzenlenen WEPs Yıllık toplantısı’nda söz konusu araca ilişkin tecrübelerini paylaştı.
 • 2015 yılında kadınların sosyal ve ekonomik açıdan güçlenmelerine destek olmak amacı ile kurulan Kadın Komitesi’nin adını, kapsayıcılığını genişleterek Cinsiyet Eşitliği Komitesi olarak değiştirdi.
 • Genel Müdürümüz Sn. Ali Fuat Erbil’in de Kurucu Üyeleri arasında yer aldığı %30 Kulübü Türkiye’nin lansmanı Mart 2017’de Borsa İstanbul’da düzenlenen bir Gong Töreni ile gerçekleşti.
 • Avrupa İş ve Finans Ödülleri tarafından 2017 yılının Türkiye’nin En Sürdürülebilir Bankacılık CEO’su Ödülü’ne layık görüldü.
 • 2017 CDP Su Programı’nda dünya genelinde A listesine giren tek finans kuruluşu olduk
 • Sürdürülebilirlik yaklaşımı ve performansıyla çevresel, sosyal ve yönetim kriterlerine göre değerlendirilerek Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi ve BIST Kurumsal Yönetim Endeksi’nde yer almaya hak kazandı.

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as