Genel Yaklaşımımız

Genel Yaklaşımımız

Garanti Bankası olarak, sistematik ve uzun soluklu toplumsal yatırım çalışmalarımızı sürdürülebilirlik anlayışımızın temel bir bileşeni olarak görüyoruz. Bu alanda yaptığımız tüm çalışmalarda, toplumsal kalkınmaya destek sağlamayı ve ortak değer yaratmayı amaçlıyoruz. Güçlü bir ekonominin ancak güçlü bir toplum ve bireyler ile mümkün olabileceğine inanıyoruz. Bu doğrultuda toplumsal fayda sağlamayı hedefleyen ve ‘insan’ı merkezine alan, bankamız ve paydaşlarımız için “Ortak Değer” yaratan ve yaratma potansiyeli olan projelere odaklanıyoruz. Bu kapsamda, toplumsal yatırım programlarımızı, stratejik bir bakış açısıyla, benimsediğimiz sorumlu bankacılık ilkeleri paralelinde bankanın ana iş alanlarıyla stratejik açıdan uyumlu, maksimum etkili ve uzun vadeli olarak yürütmeyi hedefliyoruz.  

Toplumsal Yatırım Alanlarını Önceliklendirme

Toplumsal yatırım programlarımızı, etkisi yüksek olan ve en fazla değer yaratabilecek alanlara yoğunlaştırmak adına Önceliklendirme Analizi yapıyoruz.  Önceliklendirme Analizi ile , Garanti Bankası olarak toplumsal yatırımlarımızda hangi konular üzerinde odaklanırsak ve bu konu alanlarında daha sistematik, stratejik ve ortak değer yaratan programlar geliştirirsek daha çok etki yaratırız sorusunun cevabını arıyoruz. . Bu çalışma ile bankanın odaklanacağı temel toplumsal yatırım stratejisinin çerçevesini ve yatırım yapılacak alanları ortaya koymayı hedefliyoruz. Böylece bankanın zaman ve kaynaklarını en doğru şekilde kullanarak yatırım yaptığı sosyal alanlarda dokunduğu tüm paydaşları için maksimum etki yaratmasını amaçlıyoruz. Yaptığımız çalışmalar sonucunda bankanın eğitim ve yetenek açığı ve girişimcilik alanlarına odaklanmasının öncelikli olduğunu tespit ettik.

Etki Ölçümü

Önceliklendirme Analizi’ne paralel olarak bir de Sosyal Etki Analizi çalışması yürütüyoruz. Sosyal Etki Analizi, faydalanıcı temelli ve tek seferlik bir ölçümleme olmaktan öte, süregelen, gelişime olanak sağlayan bir değerlendirme yöntemi olarak şirketlerin toplumsal yatırım programlarını ortak değer yaratabilecek ve bunu ölçümleyebilecek şekilde kurgulayabilmesini sağlamaktadır.  Eğitim ve yetenek açığı, girişimcilik ve kültür ve sanat alanlarındaki projelerimizin, Social Return on Investment (SROI) yöntemiyle bugüne kadar yarattığı toplam etkinin sayısal olarak hesaplandığı çalışma sayesinde, , projelerimizin  etkisinin en üst seviyeye çıkartılması için uzun dönemli stratejilerin oluşturulması fırsatını elde ediyoruz.

 

2015

2016

2017

2018 hedef

SALT ziyaretci sayısı (kümülatif)

1,638,107

1,813,789

1,946,358

2,000,000

Öğretmen Akademisi Vakfı tarafından ulaşılan öğretmen sayısı (kümülatif)

122,249

144,150

154,726

160,000

2016 yılında gerçekleştirdiğimiz analiz sonucunda bankanın eğitim ve yetenek açığı alanındaki projelerinin SROI değeri 2,49, kültür & sanat alanındaki projelerinin SROI değeri ise 2,46 olarak belirlendi. Literatürde 1:1’in üzerinde SROI değerine sahip projeler sosyal getiri anlamında başarılı projeler olarak nitelendiriliyor. Finans dünyasında ise, 2:1 oranında bir oran oldukça başarılı bir sonuç olarak kabul ediliyor.

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as