Yer Aldığımız Sürdürülebilirlik Endeksleri

Endeks Adı

Endekse Dahil Olma Tarihi

FTSE4Good – Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi

2017


Bloomberg Finansal Hizmetler Cinsiyet Eşitliği Endeksi

2017


CDP Water A List

2017
CDP Climate Change A list

2016
CDP Climate Change A list

2015

Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi – Gelişmekte Olan Piyasalar

2015


Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi

2014


Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim Endeksi

2014

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as